Општина Долнени се дави во смет – ДЕСОВО

Ако случаен намерник реши да дојде во посета на селата во Општина Долнени и одлучи да прошета низ селските улици самиот нема да знае каде се наоѓа, и ќе помисли да не е случајно во селата на Африканскиот свет каде…

Совет на општина Долнени – Реизбор во управните одбори

Денес со почеток во 12часот во салата за состаноци во општина Долнени се одржа единасетатта седница на совет со следниот дневен ред 1.Усвојување на Записникот од десетатта седница на Советот на општина Долнени. 2.Годишен план за вработување на општина Долнени…

Се одржа деветтата седница на Советот на општина Долнени

Денеска на ден 12.03.2018год со почеток во 12часот советот на општина Долнени ја одржа деветтата седница со следниот :        Дневен ред  Усвојување на Записникот од Осматта седница на Советот на општина Долнени. Завршна сметка на буџетот на…

Саша Поповиќ – се собраа повеќе од 20.000 луѓе во Лажани!

Во прилепското село Лажани 1998година од страна на телевизија РТЛ и фамилија Ахмедовски беше организиран фестивалот ,,Ипче Фест ” во кој учестуваа пејачи аматери од цела бивша Југославија. На фестивалот гости од естрада беа познатите естрадни уметници : Сузана Јовановиќ , Јашар Ахмедовски ,Гоце Арнаудов,Шеки…