На Дара Бубамара и е ограбен станот во Дедиње.

 

На Дара Бубамара и е ограбен станот во Дедиње. Во таа прилика крадците и земале пари и скапоцени работи во вредност од 30.000 евра.

Крадците беа толку тивки и вешти што никој од нивните соседи не можеше да ги чуе. Никој дури не забележал нешто што се случило во нивната зграда. Дека станот беше изнајмен, беше откриено само по два дена кога Бубамара дојде до некои работи.Веднаш трчаше во собата за да провери дали работите биле на место, но таа имала нешто да види.

Сподели