Општина Долнени се дави во смет – ДЕСОВО

Ако случаен намерник реши да дојде во посета на селата во Општина Долнени и одлучи да прошета низ селските улици самиот нема да знае каде се наоѓа, и ќе помисли да не е случајно во селата на Африканскиот свет каде што има војни а нема услови сето ова да се расчисти.Случајниот намерник сепак ке примети на искршената табла на излезот од селото дека се наоѓа во село Десово во Општина Долнени , а вие сепак одлучете кој е крив за ваквата слика – дали општинарите или жителите на село Десово

Следи видео прилог


СОДРЖИНИТЕ СЕ ПРЕВЗЕМЕНИ ОД ФБ ПРОФИЛ.
Сподели